مستردیزی شعبه شهرکرد مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: خیابان آیت الله کاشانی خیابان تربیت رستوران مستر دیزی
  • تلفن شعبه تلفن: 31813-33353409
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 11 الی 23
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 11 الی 23
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 50 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: رایگان
نظر شما ؟Captcha

CAPTCHA یا همان کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.

Captcha

CAPTCHA یا همان کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.