مستردیزی شعبه بندر ماهشهر مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: ناحیه صنعتی-ورودی 218 دستگاه-
  • تلفن شعبه تلفن: 09303660058
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: -
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: -
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 16 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: رایگان
نظر شما ؟Captcha

CAPTCHA یا همان کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.

Captcha

CAPTCHA یا همان کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.