مستردیزی شعبه کلارآباد مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: کلاراباد- کیاده- روبروی جین وست
  • تلفن شعبه تلفن: 54608131-54608132
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 11 الی 22
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 11 الی 22
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 34 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: در محدوده رایگان
نظر شما ؟Captcha

CAPTCHA یا همان کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.

Captcha

CAPTCHA یا همان کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.