مستردیزی شعبه هایپر استار مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: باکری جنوب ، فودکورت هایپراستارباکری
  • تلفن شعبه تلفن: 021-95118152
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 10 الی 24
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 10 الی 24
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 100 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: در محدوده رایگان
نظر شما ؟Captcha

CAPTCHA یا همان کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.

Captcha

CAPTCHA یا همان کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.