مستردیزی شعبه لاله زار مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: خیابان لاله زار جنوبی
  • تلفن شعبه تلفن: 36615023 -36615025
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 11:30 الی 16:00
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 12:00 الی 16:00
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 0 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: محدوده رایگان
نظر شما ؟Captcha

CAPTCHA یا همان کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.

Captcha

CAPTCHA یا همان کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.